Spooronderdoorgang bij Maarsbergen in 2026 gereed

De provincie begint binnenkort met het project om een tunnel onder het spoor bij Maarsbergen aan te leggen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug, ProRail en de provincie hebben hiervoor een overeenkomst getekend. 

Bij het project 'Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen' wordt de N226 in westelijke richting verlegd en komt er een nieuwe spooronderdoorgang ten westen van de dorpskern. De huidige gelijkvloerse spoorwegovergang verdwijnt. Voor fietsers en voetgangers komt er een nieuwe spooronderdoorgang op de locatie van de huidige overweg.

ProRail gaat nu op zoek naar een aannemer, waarna de voorbereiding van de uitvoering gaat starten. Het hele project moet in 2026 afgerond zijn.


advertentie