St. Antonius Ziekenhuis op termijn naar Utrecht

Het St. Antonius Ziekenhuis gaat het grootste deel van de ziekenhuisfuncties in de stad Utrecht concentreren. Deze zijn nu nog verdeeld over Nieuwegein en Utrecht. 

De keuze voor een locatie is de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Het ziekenhuis denkt zo de kwaliteit beter op peil te kunnen houden. Vanwege een blijvend tekort aan zorgpersoneel, zijn ziekenhuizen volop bezig om zorg anders te organiseren. Zo biedt het St. Antonius veel zorg digitaal aan en willen steeds meer mensen gebruik maken van thuismonitoring.

De komende jaren moet duidelijk worden welke zorg van Nieuwegein naar Utrecht zal verschuiven. De verhuizing moet voor 2035 afgerond zijn.


advertentie