Stijging waterschapsbelasting door groeiend klimaatprobleem

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert komend jaar een kleine verhoging door in de waterschapsbelasting. Het waterschap matigt de stijging van de belasting wel door eigen reserves in te zetten. 

In 2024 betaalt een gezin met kinderen en een eigen woning 24 euro meer dan dit jaar. Een gezin zonder eigen woning betaalt 18 euro meer. De stijging is noodzakelijk omdat het hoogheemraadschap steeds meer moet investeren om Midden Nederland te beschermen tegen de klimaatverandering. Zelfs in de meest optimistische scenario’s voorspelt het KNMI een stijgende zeespiegel, hogere temperaturen, drogere zomers en nattere winters.

Om bescherming te blijven bieden tegen overstromingen verwacht het waterschap in 2024 ongeveer 28 miljoen euro uit te geven aan het beheer en onderhoud van de dijken. Het zuiveren en verbeteren van de waterkwaliteitzal ongeveer 76 miljoen euro gaan kosten


advertentie