Student doet onderzoek naar betrokkenheid inwoners

Hoe kan de provincie haar inwoners het best betrekken bij de plannen die impact hebben op de directe omgeving. Dat is de kernvraag van het afstudeeronderzoek van Lars Jansen aan de TU Delft. 

De student doet het onderzoek in opdracht van de provincie Utrecht. Hij richt zich in zijn onderzoek met name op participatie rond de ontwikkeling van ‘OV-knooppunten’. De provincie wil de komende jaren stappen zetten om de kwaliteit van OV-knooppunten beter te maken, en waar nodig nieuwe knooppunten te maken.

De provincie hoopt met het onderzoek te weten te komen hoe burgers en op welke momenten willen meedenken. Het onderzoek kan online ingevuld worden en duurt ongeveer een kwartier.


advertentie