Subsidie voor vergroening Kromme Rijngebied

Voor het grondgebied van De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en 13 andere gemeenten is een flinke subsidie van de provincie beschikbaar om het landschap te vergroenen. Het geld is bedoeld voor de aanleg van kleine landschapselementen.

De provincie stelt 700.000 euro beschikbaar voor de aanleg en het herstel van bloeiende slootkanten, knotbomenrijen en kleine bosjes. De subsidie gaat naar agrarische collectieven, die de uitvoering in het gebied coördineren. Eigenaren van landbouw- of natuurgrond kunnen de subsidie bij deze collectieven aanvragen.

In onze omgeving gaat het om het herstel van houtsingels in het Kromme Rijngebied. Een houtsingel is een met bomen beplante strook langs een sloot, om bijvoorbeeld een eigendomsgrens aan te geven of vee binnen de grenzen te houden.


advertentie