Subsidies voor betere waterkwaliteit en stop bodemdaling

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft subsidie aan agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen. De bijdrage komt uit de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem.

Het Hoogheemraadschap heeft €50.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling remmen en €135.000 voor waterkwaliteitsmaatregelen.

Voor de waterkwaliteitsmaatregelen geldt een eerste aanvraagtermijn tot en met 15 juli. Is er nog budget over, dan volgt een tweede ronde tot en met 31 oktober. Voor het nemen van bodemdaling remmende maatregelen kunnen subsidieaanvragen tot en met 30 september worden ingediend.


advertentie