Suggesties inwoners Zeist leveren miljoenen op

Het college van burgemeester en wethouders in Zeist wil alle 62 ideeën die de Inwoners Advies Commissie heeft voorgesteld uitvoeren of verder uitwerken. 

De Inwoners Advies Commissie heeft 62 voorstellen gedaan over hoe de inkomsten en uitgaven in de begroting weer in balans kunnen komen. Het college heeft de voorstellen getoetst en legt aan de gemeenteraad voor hoe ze met de voorstellen wil omgaan.

Het college wil 26 voorstellen direct uitvoeren en 24 voorstellen eerst verder uitwerken. Er zijn al 19 voorstellen zo concreet dat het vanaf 2025 een besparing oplevert van ruim twee miljoen euro structureel.


Trefwoorden:

advertentie