Tevredenheid over schuldhulp van sociale dienst

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug heeft haar schulddienstverleningsproces goed op orde. Inwoners zijn tevreden over hun ervaringen met de sociale dienst. Dat blijkt uit onderzoek van rekenkamercommissies in de regio Utrecht.

Het onderzoek in opdracht van gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Zeist wijst uit dat de dienst veel inspanningen verricht om mensen met schulden te bereiken. Er is wel ruimte voor verbetering op het gebied van preventie en nazorg.

In hoeverre de inspanningen van de dienst ook echt resultaat opleveren kan niet worden aangetoond. Er is te weinig informatie om dit goed te kunnen beoordelen. Na bespreking door de rekenkamercommissies wordt het onderzoeksrapport door de gemeenteraden behandeld.


advertentie