'Tijd voor dierenwelzijn in gemeentelijk beleid'

De Biltse raadsfractie van GroenLinks wil dat na de verkiezingen het welzijn van dieren een belangrijk aandachtsgebied gaat worden in het gemeentelijk beleid.

In een brief aan de lijsttrekkers van alle politieke partijen doet fractievoorzitter Henk Zandvliet een oproep om dierenwelzijn een plek te geven in het coalitie- of raadsakkoord. De partij heeft een concept-nota opgesteld om het gesprek aan te gaan.

Verschillende regiogemeenten hebben inmiddels beleid dat moet bijdragen aan het welzijn van dieren. Ook heeft de Dierenbescherming aanbevelingen opgesteld voor gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.


advertentie