Utrecht wil verduurzaming scholen versneld doorpakken

De provincie wil de energietransitie versnellen en gaat scholen helpen met een energiecoach en subsidies. De coach ondersteunt bij het verduurzamen van de panden met het plaatsen van zonnepanelen om de energielasten omlaag te brengen.

Uit onderzoek van de Stichting Schooldakrevolutie blijkt dat organisatorische belemmeringen de belangrijkste oorzaak zijn om niet door te pakken. De knelpunten zijn gebrek aan tijd en expertise en onduidelijkheid over wie beslissingsbevoegd is. Ook gaven scholen aan dat onduidelijkheid over de (toekomstige) huisvesting een belangrijke reden is om geen zonnepanelen te leggen. 

Volgens de provincie kan het voor veel scholen financieel interessant zijn om te investeren in zonnepanelen. Schoolbesturen met maximaal 10 schoolgebouwen komen in aanmerking voor de provinciale ondersteuning.


advertentie