Utrechtse Kansenkaart voor duurzame inzet daken

De provincie Utrecht wil daken beter benutten voor duurzame energie, wateropvang en biodiversiteit. Daarvoor is de Duurzame Daken Kansenkaart gelanceerd.

Uit inventarisatie blijkt dat er in midden Nederland zo’n 3500 hectare aan onbenutte daken ligt. Lege plekken die kansen bieden, hoewel inwoners en bedrijven vaak niet weten of hun dak geschikt is voor de aanleg van zonnepanelen of beplanting.

Op de Duurzame Daken Kansenkaart staat per dak aangegeven wat haalbaar is; een ‘groen’ dak met planten, een ‘geel’ dak met zonnepanelen of een ‘blauw’ dak waarmee water kan worden opgevangen en vastgehouden. Daarnaast geeft de site informatie over de kosten en eventuele subsidies.


advertentie