Utrechtse partij open lokaal meldpunt vuurwerkoverlast

Overlast van vuurwerk kan in de stad Utrecht gemeld worden bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast van Partij voor de Dieren. Op deze manier hoopt de partij goed in kaart te brengen waar en hoeveel (geluids)overlast en afval er wordt veroorzaakt door vuurwerk. 

Het meldpunt sluit aan bij de landelijke monitoring van de Partij voor de Dieren, waar nu al meldingen te zien uit de gemeente Utrecht. Om nog beter zicht te krijgen op de Utrechtse overlast, is er nu een lokaal meldpunt.

Via de site van de lokale fractie kan er melding gedaan worden van vuurwerkoverlast. Het meldpunt blijft actief tot en met 3 januari. De partij roept op om zowel geluidsoverlast als vuurwerkafval te melden.


advertentie