Utrechtse studenten boos om mislopen bijstandssteun

VIDIUS Studentenunie is niet te spreken over de weigering van wethouder Voortman om rijksgelden beschikbaar te stellen voor studenten. De Utrechtse wethouder weigert het geld voor individuele bijstand voor studenten aan studenten uit te geven. 

De individuele bijzondere bijstand is bedoeld voor studenten die de eenmalige energietoeslag van 1300 euro zijn misgelopen. Hiervoor is 2,7 miljoen euro beschikbaar vanuit het Rijk. Volgens VIDIUS Studentenunie gebruikt wethouder Voortman het geld liever voor de reserve van Werk en Inkomen.

Op vragen van de D66- en Student & Starter-fracties antwoordt de wethouder dat zij vindt dat studenten al genoeg geholpen worden. Ook verklaarde ze dat ze het uitkeren van dit geld aan studenten een te algemene maatregel vindt.


advertentie