Verhouding man-vrouw in Biltse raad scheef

Het aantal vrouwelijke raadsleden in de gemeente De Bilt dreigt na de verkiezingen af te nemen. Uit een inventarisatie van de kieslijsten lijkt het erop dat negen vrouwen terugkeren in de raad, nu zijn dat er nog tien.

Op de kandidatenlijsten van de tien partijen valt de verdeling vrouw-man direct op, zegt Yvo Kok-Palma die de lijsten heeft geanalyseerd. Volgens de nummer drie op de lijst van GroenLinks bestaat de raad na de verkiezingen voor tweederde uit mannen, terwijl het aantal stemgerechtigden voor 53 procent uit vrouwen bestaat.

De kiezer kan met voorkeustemmen de verhoudingen verbeteren. De stichting Stem op een vrouw adviseert te stemmen op de eerste vrouw op de lijst, die na het aantal te verwachten zetels van een partij staat.


advertentie