Vernieuwd stationsgebied krijgt woningen en kantoren

Het gebied rond station Driebergen – Zeist wordt verder ontwikkeld tot woon- en werklokatie. De gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug gaan hiervoor samen een gebiedsvisie opstellen.

Volgens de gemeenten is er grote behoefte aan woningen, kantoorlocaties en werkruimtes die goed bereikbaar zijn via het openbaar vervoer. Het vernieuwde stationsgebied biedt hier ruimte voor. Bovendien biedt de ontwikkeling van dit gebied kansen om duurzame mobiliteit te vergroten.

De gemeenten stellen komend jaar een plan van aanpak op voor de gebiedsvisie. In de gebiedsvisie komt te staan wat de kansen voor wonen, werken, recreëren en het groen zijn. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen hierover meedenken.


advertentie