Vierde vignet Gezonde School in Zeist

Basisschool voor speciaal onderwijs SO Noorderlicht in Zeist heeft het Gezonde school themacertificaat Welbevinden ontvangen. Met dit themacertificaat laat de school zien dat er structureel aandacht is voor het welbevinden van de leerlingen.

Leerlingen op speciaal onderwijs moeten zich prettig kunnen voelen om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen. Leerlingen die zich veilig voelen en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere resultaten op school.

SO Noorderlicht is de vierde school in Zeist die een gezonde school vignet uitgereikt krijgt.


advertentie