Vliegbasis Soesterberg weer opengesteld voor publiek

De hoofdlandingsbaan op Park Vliegbasis Soesterberg is weer open voor publiek. Het broedseizoen is voorbij en fietsers en wandelaars kunnen weer genieten van het uitzicht op de drie kilometer lange baan.

Het Utrechts Landschap sluit bij de start van het broedseizoen de hoofdlandingsbaan af. De veldleeuwerik broedt er op de grond en is daarom gevoelig voor verstoring. Op Park Vliegbasis Soesterberg broeden ieder jaar ruim 200 paartjes. Dat is een bijzonder hoge dichtheid voor Nederlandse begrippen.

Veel meer dieren profiteren overigens van de rust als de landingsbaan is afgesloten. Zo hebben de havik, de torenvalk, groene specht, kneu en roodborsttapuit hun jongen groot weten te brengen.


advertentie