Vragenlijst energietransitie overhandigd aan gemeentebestuur

Het Buurtinitiatief Brandenburg West heeft een lijst met vragen over de energietransitie in hun wijk aan wethouder Hagedoorn van Duurzaamheid overhandigd.

In de Bilthovense wijk wordt gewerkt aan plannen voor een aardgasvrije wijk. Er is 4 miljoen rijkssubsidie toegekend voor een bronnet. Met warmte uit de waterzuiveringsinstallatie vlakbij kunnen de huizen in de wijk verwarmd worden. Daarvoor zijn verschillende aanpassingen nodig in de openbare ruimte en bij mensen thuis.

Inwoners van de wijk hebben veel vragen over het proces. Ze hebben deze vragen in de wijk opgehaald en aangeboden aan het college. Wethouder Hagedoorn ziet het initiatief als een belangrijke eerste stap in het beloofde participatie-proces met inwoners om de wijk aardgasvrij te maken. 


advertentie