Waterschap kondigt pompverbod voor oppervlaktewater af

Op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug geldt een verbod op het oppompen van oppervlaktewater. Het verbod dat voor onbepaalde tijd geldt, is afgekondigd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Doel van het verbod is om het oppervlaktewater zo lang mogelijk vast te houden, het verder droogvallen van sloten en problemen met waterkwaliteit te voorkomen. Daarom mogen huishoudens en bedrijven in dit gebied geen water meer uit sloten en weteringen onttrekken.

Door de hoge temperaturen en de verdamping neemt het waterverbruik toe, terwijl er steeds minder water beschikbaar is. Na een nat voorjaar is sinds 13 mei nauwelijks regen gevallen. De combinatie met verdamping door wind en hoge temperaturen, zorgt voor een hoog neerslagtekort.


advertentie