Weer meer muskusratten gevangen dan jaar eerder

Het aantal gevangen muskusratten is vorig jaar in het gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden licht gestegen. Er zijn door de bestrijders ruim 2500 dieren gevangen, 100 meer dan in 2021. 

Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland. De dieren hebben nauwelijks natuurlijke vijanden en planten zich snel voort. Ze worden bestreden omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers door holen en gangen in dijken te graven. Ook veroorzaken ze met nestkommen en ondergrondse gangenstelsels verzakkingen in dijken en kades.

De verwachting is dat in Midden-Nederland het aantal vangsten nog enige tijd hoog blijft, voordat het aantal muskusratten echt is verminderd.

(foto: lokale omroep WOS)


advertentie