Werkloosheid in midden Nederland blijft stabiel

Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering in midden Nederland is in februari vrijwel gelijk gebleven. Uit cijfers van het UWV blijkt dat 1,4 procent van de beroepsbevolking op zoek is naar werk.

In vergelijking met 2022 nam het aantal aangevraagde uitkeringen af met 17 procent. In de metaalindustrie, uitzendbranche, horeca en schoonmaak was de afname het sterkst. Groei van het aantal werklozen was in februari vooral te zien in de commerciële dienstverlening, vervoer & logistiek en detailhandel.

Een van de sectoren met grote tekorten is de zorgsector. Er is niet alleen veel vraag naar de 'handen aan het bed', ook voor ondersteunend personeel zijn er volop vacatures. Het gaat daarbij onder andere om secretaresses, boekhouders, horecamedewerkers, schoonmakers en ICT’ers.


advertentie