Werkloosheid in Midden Nederland daalt verder

Het aantal werkloosheidsuitkeringen in Midden-Utrecht daalt verder. Er zijn nu nog zevenduizend geregistreerde werklozen, een afname van bijna 3 procent. 

Het aantal vacatures in de sector sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang stijgt nog steeds. De grootste tekorten doen zich voor in kinderopvang. Het aantal vacatures voor medewerkers kinderopvang is dit jaar verdubbeld, terwijl het aantal uitkeringen gedaald is met 23 procent.

Door de personeelstekorten zijn er uitvoeringsproblemen. En dat beïnvloed weer de tekorten aan personeel in andere sectoren, omdat ouders bijvoorbeeld nog niet kunnen werken. Het UWV verwacht dat dit de komende jaren niet anders zal zijn.


advertentie