Windmolens in Zeister spoorzone niet realistisch

Zeist vindt deplaatsing van windmolens in de A12/spoorzone niet realistisch. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor om het zoeken naar mogelijkheden niet verder uit te werken.

Er is blijvende onzekerheid over de geluidsnormen voor windmolens en aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Wel wil het Zeister college dat er naar de mogelijkheden van zonnevelden wordt gekeken. Hiervoor is in dit gebied de beleidsvisie Zonnevelden uit 2020 van kracht.

De gemeenteraad besluit begin 2022 over de gewijzigde plannen van het college. Tot de Ronde Tafel van 3 februari kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad inspreken.


advertentie