Woonvisie met inbreng inwoners in de maak

De Bilt werkt aan een nieuwe Woonvisie 2030, waarin voorwaarden staan om te voorzien in de woonbehoefte in de gemeente.

Een belangrijke onderdeel is de uitkomst van het participatietraject 'Samen Werken aan Wonen'. Hierin hebben inwoners een aantal adviezen aan de gemeente gegeven. Het beleidsdocument is het eerste waarin het advies van de inwoners haar vertaling krijgt.

In het advies ligt de focus op het bouwen voor jongeren en ouderen en is er aandacht voor de doorstroming, de huisvesting van middeninkomens en jonge gezinnen.


advertentie