Zeist: aanpassingen in omslagtraject naar duurzame energie

De Routekaart Nieuwe Energie voor Zeist is door het college van Burgemeester en Wethouders bijgesteld. De Routekaart laat zien hoe ver Zeist is in de omslag van fossiele naar duurzame energie en schetst de route voor de komende jaren. 

De Routekaart bepaalt de verandering voor aardgasvrije wijken, opwekken van energie, verkeer en vervoer, bedrijven en maatschappelijke organisaties en een energieneutrale gemeentelijke organisatie. De eerste Routekaart uit 2019 is nu geactualiseerd. De afgelopen periode konden inwoners reageren op de Routekaart. Op basis daarvan is de Routekaart op enkele punten aangepast.

De gemeenteraad houdt nu een Ronde Tafel, waarin iedereen de raad kort kan toespreken over de Routekaart. De gemeenteraad neemt in april en mei een definitief besluit.


advertentie