Zeist past beleid duurzaam bouwen aan

De gemeente Zeist wil dat gebouweigenaren, bouwers en ontwikkelaars rekening houden met hergebruik van materialen, natuur en milieu, hittestress, energieverbruik en periodes van droogte en wateroverlast. Die wens heeft de gemeente opgenomen in haar Duurzaam Bouwen-beleid.

De gemeente maakt zich er hard voor dat een nieuw gebouw meer energie opwekt dan het verbruikt. Ook streeft de gemeente ernaar dat de ruimte voor zonnepanelen op een nieuw gebouw maximaal wordt benut. Het nieuwe beleid stelt ook verhoogde eisen aan hergebruik van bouwmaterialen, aan een duurzaam bouwproces en aan bouwen met oog voor de bescherming van planten en dieren.

Zeist heeft de ambitie om zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050 energieneutraal te worden. De aangescherpte eisen en ambities gelden voor alle nieuwbouwprojecten in Zeist.


advertentie