Zeist plaatst meer ondergrondse containers voor afval

De gemeente Zeistheeft 35 locaties aangewezen waar in totaal bijna 60 ondergrondse containers voor afvalinzamelingkomen. Hiermee wil de gemeente het scheiden van afval stimuleren.

De ondergrondse containers worden geplaatst in de eerste helft van het nieuwe jaar. In die periode worden ook de kliko’s voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD) uitgereikt bij laagbouwwoningen waar dat nog niet is gebeurd.

Inwoners konden tot eind september reageren op de voorgestelde locaties voor ondergrondse containers. Na inbreng van de inwoners heeft het college besloten de locaties van vijf ondergrondse containers te wijzigen. Vier ondergrondse containers komen geheel te vervallen.


advertentie