Zeist sluit zich aan bij duurzame bouwafspraken

Zeist gaat nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier bouwen. De gemeente heeft daarvoor samen met ongeveer 75 overheden, ontwikkelaars en bouwbedrijven een convenant getekend. 

In de overeenkomst staan ambitieuze afspraken, die verder gaan dan de huidige wettelijke normen. Doel is dat er sneller, goedkoper en duurzamer woningen gebouwd kunnen worden. De gemeente had al in 2017 regels opgesteld voor duurzaam bouwen en heeft deze begin 2022 aangescherpt.

Het convenant waarbij Zeist zich heeft aangesloten is inmiddels ondertekend door 30 gemeenten, 3 provincies en meer dan 30 ontwikkelaars en bouwbedrijven. De opstellers willen dat de afspraken over de duurzame woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm.


advertentie