Zeist zet in op extra woningen en burgerparticipatie

De begroting van de gemeente Zeist voor 2023 laat een positief resultaat zien. De basis hiervoor is de afgelopen jaren gelegd waarin er voor bijna 9 miljoen euro aan besparingsmaatregelen zijn getroffen. 

Voor de komende vier jaar is 16,5 miljoen euro aanvullend gereserveerd om 4.000 extra woningen te bouwen. Daarnaast wordt er verder ingezet op het verduurzamen van de gemeente en geïnvesteerd in gezondheid en zorg. Ook de burgerparticipatie krijgt een financiele injectie om de inwoners van Zeist nog meer bij de lokale democratie te betrekken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de meerjarenbegroting aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 8 november neemt de raad een besluit.


advertentie