'Zonder korting op bijstandsuitkering aan het werk'

De Bilt zou bijstandsgerechtigden moeten stimuleren om parttime te gaan werken zonder gekort te worden op de uitkering. Dat voorstel doet raadslid Ingrid Oude Lenferink van GroenLinks in vragen aan het College van BenW.

Aanleiding voor de vragen zijn geslaagde experimenten in onder meer Wageningen, Doetinchem en Amsterdam. Deze gemeenten maken gebruik van een wetsartikel dat toestaat om een bijstandsgerechtigde maximaal twee jaar een premie uit te keren. Uit de proef in Amsterdam blijkt dat de deelnemers meer zijn gaan werken en geen bijstandsuitkering meer nodig hadden.

Volgens Oude Lenferink leven mensen in de bijstand van een minimum dat eigenlijk te laag is om van rond te komen. Iets bijverdienen moet niet afgestraft worden, maar juist aangemoedigd.


advertentie